Livet byder jo, som både du og jeg ved, på store udfordringer på godt og ondt – og der er ingen of os mennesker, der kommer igennem livet uden psykisk smerte. Når du oplever psykisk smerte, er det ofte en sund reaktion på nogle svære vilkår i livet.

Mange er glade for den støtte og opbakning de får fra familie og venner, men nogle gange kan det være betydningsfuldt at have en udenforstående at dele sine følelser, tanker og overvejelser med. Et samtaleforløb skal ses som en mulighed for at få hjælp i en fastlåst situation, men kan også ses som en mulighed for at få mere indsigt i sig selv og sine handlemuligheder i fremtiden.

De mønstre (både tanker, følelser og handlinger), vi har lært meget tidligt i livet, har en tendens til at gentage sig; oftest uden at vi selv opdager det. Du kan her få hjælp til at blive mere bevidst om både dine gode og dårlige mønstre, så du kan leve et liv, som er mere i overensstemmelse med dine værdier og det, du står for. Dermed kan du finde den vej, som er den bedste for dig.

Mit udgangspunkt vil altid være en fælles søgen af dine problemstillinger og at støtte dig i større og mere bevidst forståelse af, hvilken betydning problemerne har fået i dit liv. Hermed kan vi finde ud af, hvordan du igen kan genvinde fodfæstet. Jeg er overbevist om, at nøglen til forandring skal findes hos dig – jeg står kun ved siden af med redskaber til at finde forandringen. Alle mennesker har iboende ressourcer, og alle har håb og længsel efter at skabe forandringer, så livet igen kan leves fuldt og helt.

Det er min erfaring, at den første samtale kan være vanskelig. De fleste er usikre på at fortælle sin historie til en, de ikke kender, men jeg lover dig, at jeg vil gøre mit bedste for at skabe en tryg og omsorgsfuld stemning. Når et menneske har det godt med sig selv, er der balance mellem hjerne, hjerte og krop. Hvad tænker du, hvad føler du, og hvordan mærkes din krop? Alt dette vil der være fokus på i terapien.

Mit valg af metode afhænger i høj grad af problemstillingen og ikke mindst af det menneske, jeg sidder sammen med. Et menneske er nemlig en del af en helhed, og derfor arbejder jeg også meget sammen med de pårørende i stort set alle problemstillinger.

Terapeutisk er mit arbejde inspireret af min brede erfaringsbaggrund. Min grundlæggende tænkning ligger indenfor en psykodynamisk og eksistentiel ramme, men jeg gør brug af mange forskellige tankesæt indenfor psykologien så som de narrative, systemiske og kognitive metoder.